Korale życia…

────────═◕◕◕═────────

Korale kolejnych dni nawlekam na nitkę…
Biorę delikatnie do rąk, są w dobrym stanie.
Jakież one są piękne, powabne… lecz nagle…
Dostrzegłam bezbarwne, ale jakże kochane.

Jaki malarz odebrał im te śliczne barwy…
Czy rozmyły się całkiem we wiosennym deszczu?
Może na nieboskłonie porządki robiono…
I nie zdążono z pomalowaniem ich jeszcze?

Któż odpowie mi na te niezwykłe pytania…
Czy kolejny dzień, co się u kresu w noc zmienia?
Komu mogę zaufać w tym trudnym pytaniu…
Czy odpowiedź odnajdę w mych sennych marzeniach?

Może jutro przyniesie nieco barw o świcie…
I nimi pomaluję najsmutniejsze sztuki.
Może także w radość je nieco przyozdobię…
I wypełnię na nici te powstałe luki.

Czy to będą wciąż piękne i barwne korale…
Nie pozostanie skaza na niektórych sztukach?
Jednak nikt nie odpowie mi na to pytanie…
Ach, tylko w gwiazdach mogę odpowiedzi szukać.

* * *

I kolejny koralik na nitkę nawlekam…
Bo nowy dzień po nocy powoli się budzi.
Jestem bardzo uważna, by czegoś nie zgubić…
Nie zapodziać ni chwili zyskanej w tym trudzie…

I tak z kolejnych dzionków korale powstają…
I uważnie doliczam te kolejne sztuki,
Na tej nici życia, która Bogu wiadoma…
A człowiek zagubiony… wciąż bez tej nauki.

────────═◕◕◕═────────

Z dedykacją dla moich Przyjaciół… z podziękowaniem za przemiłe, życzliwe słowa, które czynią z Was Aniołów…

Autor

T.M.T

Według horoskopu celtyckiego jestem Jaśminem… jak wszyscy urodzeni pomiędzy 1 a 14 maja… / Zgodnie z horoskopem Majów jestem Szafirem… jak wszyscy urodzeni pomiędzy 23 kwietnia a 12 maja… Jestem numerologiczną Trójką. Według horoskopu solarnego, kto urodził się dnia 7 maja, nie sprzeniewierza się swym ideałom…

12 komentarzy do “Korale życia…”

 1. Są takie dni Tamarko jak piszesz, jeszcze nie pomalowane, bezbarwne…
  przeglądając jednak sznur korali, można zauważyć, że one jednak chłoną barwy, odcienie, kolory sąsiednich korali i ich bezbarwność zanika.
  W tym cudownym sznurze korali są jednak takie, którym jest dobrze w swojej bezbarwności i szczycą się się tym…dajmy im spokój…
  mocno pozdrawiam…słonecznej niedzieli życzę…
  wszystkiego dobrego………..

  1. ◕●◦———————–

   Są tacy ludzie obok nas,
   co zawsze mają dla nas czas
   i nie żałują ciepłych słów,
   i nie zadają pytań stu…
   / net /
   ◕●◦———————–

   Tacy, jak Ty, Rysiu… Z całego serca dziękuję za zrozumienie, za piękne, życzliwe słowa… i wzajemnie, słońca w sercu i na niebie…

 2. Och mój Boże !!! Jak Ty pięknie piszesz….to właśnie Twoje słowa to są te najpiękniejsze perły, które z takim wdziękiem zbierasz i nawlekasz na złote nici swojej poezji…. a one w tak cudowny sposób, nasiąknięte pięknem blasku Twojej duszy, rozsiewają w duszach osób je czytających miłość do strof Twoich, ułożonych w bukiety najpiękniejsze…. Ja te bukiety stawiam w wazonie moich wyobrażeń o pięknie i po raz kolejny wpatruję się w nie jak zahipnotyzowany…. Kiedyś myślałem, że osoby mające dar składania takich strof pięknych, są osobami dotkniętymi rękoma Anioła …. a teraz jak czytam ten wiersz po raz kolejny to myślę , że Aniołowie Ciebie całą do serca tulą i wyznaczają na Ich przedstawicielkę na tej Ziemi, abyś dawała ludziom poczucie piękna i niczym Czarodziejka jakaś, prowadziła ich tym swoim sznurem korali do cudownego świata poezji, Twoich myśli i marzeń…..

  1. ✺──────

   Życzliwość
   jest pragnieniem szczęścia drugich.
   / Tolmann Pesch /

   ✺──────

   Edwardzie, z całego serca dziękuję za te cudowne, przyjazne słowa… Świat nie zna takiego języka,w którym najlepiej mogłabym wyrazić wdzięczność za przeniesienie mnie na moment w baśniowy świat, pełen dobra i życzliwych ludzi… Gdzież on jest, gdzie go szukać w tej naszej często zupełnie innej rzeczywistości… ? Dobrze, że jeszcze są na tej naszej Ziemi Anioły i… chociaż nie mają skrzydeł, to ich dobre słowa podnoszą nas na duchu wtedy, kiedy nam najbardziej tego potrzeba…

 3. Przepiękny wiersz Tamarko , taki życiowy,jestem pod wrażeniem Twojego talentu.
  Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko. Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, jak wiel­kim cu­dem jest życie, gdy będziemy go­towi przyjąć nies­podzian­ki, ja­kie niesie nam los.

  Bo­wiem każde­go dnia wraz z dob­rodziej­stwa­mi słońca Bóg ob­darza nas chwilą, która jest w sta­nie zmienić to wszys­tko, co jest przyczyną naszych nie­szczęść. I każde­go dnia uda­jemy, że nie dos­trze­gamy tej chwi­li, że ona wca­le nie is­tnieje. Wma­wiamy so­bie z upo­rem, że dzień dzi­siej­szy po­dob­ny jest do wczo­raj­sze­go i do te­go, co ma do­piero na­dejść. Ale człowiek uważny na dzień, w którym żyje, bez tru­du od­kry­wa ma­giczną chwilę. Może być ona uk­ry­ta w tej po­ran­nej porze, kiedy przekręca­my klucz w zam­ku, w przes­trze­ni ciszy, która za­pada po wie­czerzy, w ty­siącach i jed­nej rzeczy, które wy­daja się nam ta­kie sa­me. Ten mo­ment is­tnieje nap­rawdę, to chwi­la, w której spływa na nas cała siła gwiazd i poz­wa­la nam czy­nić cu­da. Tyl­ko niekiedy szczęście by­wa da­rem, naj­częściej trze­ba o nie wal­czyć. Ma­giczna chwi­la dnia po­maga nam do­kony­wać zmian, spra­wia, iż rusza­my na poszu­kiwa­nie naszych marzeń. I choć przyj­dzie nam cier­pieć, choć po­jawią się trud­ności, to wszys­tko jest jed­nak ulot­ne i nie po­zos­ta­wi po so­bie śla­du, a z cza­sem będziemy mog­li spoj­rzeć wstecz z dumą i wiarą w nas samych.

  Biada te­mu, kto nie podjął ry­zyka. Co praw­da nie zaz­na nig­dy sma­ku roz­cza­rowań i ut­ra­conych złudzeń, nie będzie cier­piał jak ci, którzy pragną spełnić swo­je marze­nia, ale kiedy spoj­rzy za siebie – bo­wiem zaw­sze do­gania nas przeszłość – usłyszy głos włas­ne­go su­mienia: „A co uczy­niłeś z cu­dami, który­mi Pan Bóg ob­siał dni two­je? Co uczy­niłeś z ta­len­tem, który po­wie­rzył ci Mis­trz? Za­kopałeś te da­ry głębo­ko w ziemi, gdyż bałeś się je ut­ra­cić. I te­raz zos­tała ci je­dynie pew­ność, że zmar­no­wałeś włas­ne życie.”

  Biada te­mu, kto usłyszy te słowa. Bo uwie­rzył w cu­da, do­piero gdy ma­giczne chwi­le życia odeszły na zaw­sze.
  Paulo Coelho

  1. ✺──────

   Myśleć to, co prawdziwe, czuć to, co piękne i kochać co dobre – w tym cel rozumnego życia.
   / Platon /

   ✺──────

   Droga Aniu, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za te cudowne, życzliwe słowa… Aniołów na tym świecie nie jest wielu, ale wśród nich jesteś Ty, zawsze zdążająca z dobrym słowem, działającym jak balsam dla duszy…

 4. Poezja, bo to już więcej niż wiersz zrodzona bólem, emocje w sztuce zawsze wydaj ą owoce najbardziej dorodne,,,, Ktoś kiedyś mi powiedział, że świetnie mażę w emocjach – rzeczywiście mazanie podszyte emocjami, takimi, co buchają ze mnie wydaje się lepsze od chłodu artystycznej rzetelności

  1. ღ♥_____

   Czasami
   trzeba usiąść obok
   i czyjąś dłoń zamknąć w swojej dłoni,
   wtedy nawet łzy będą smakować
   jak szczęście.
   / Wacław Buryła/

   _____♥ღ

   Drodzy moi Przyjaciele o anielskich duszach… tak mało jest dobra na tym świecie… Tym bardziej z całego serca dziękuję za wszystkie przemiłe, życzliwe słowa… Życzę Wam samych szczęśliwych chwil, słońca w sercu i na niebie…

 5. Ten wiersz jest bardzo ciepły i głęboki w swojej treści! Mówi o codzienności życia…O tym, że w życiu trzeba łapać każdą chwilę żeby później czegoś nie żałować… Ja codziennie układam sobie takie korale życia. Moje korale składają się głównie z samotności… Samotności, którą mam w duszy i w sercu.
  Kochana Pani Tamaro z całej duszy dziękuję Pani za wsparcie i za wszystko. Jest Pani takim moim Dobrym Aniołem dziękuję.
  Bardzo, bardzo serdecznie Panią pozdrawiam i życzę Pani spokojnego wieczoru.

 6. Tamarko wspaniały wiersz. Traktujesz w nim życie takie właśnie jakie ono jest, również często bezbarwne. Stworzyłaś Tamarko kolejną perełkę. Chętnie wracam na tę stronkę by zachwycać się Twoją twórczością. Powodzenia Kochana… pozdrawiam cieplutko:)

 7. Potrzeba

  Życie nasze
  Los nam pisze
  Dzień narodzenia
  Początek tworzenia

  Tablica czysta
  Chwila uroczysta
  Pierwsze słowa
  Słodka rozmowa

  Kroki niepewne
  Płakanie rzewne
  Pierwsze radości
  Potrzeba miłości

  Pierwsze zabawy
  Dziecięce obawy
  Przedszkolne słodkości
  Pierwsze znajomości

  Nauki początki
  Jedynki i piątki
  Szklone piękności
  Potrzeba miłości

  Młodzieńcze doznania
  Rozkosz poznawania
  Tyle odmienności
  Odrobina naiwności

  Pierwsza jedyna
  Ukochana dziewczyna
  Przyrzeczenie wierności
  Potrzeba miłości

  Nadzieja zawiedziona
  Duma zraniona
  Brak czułości
  Smak samotności

  Pustka doskwiera
  Serce nie wybiera
  Dojrzałe znajomości
  Potrzeba miłości

  Jedyny przyjaciel
  Wierny wielbiciel
  Wspólne radości
  Doznanie bliskości

  Piękna jesień
  Wiele uniesień
  Wspomnienie młodości
  Potrzeba miłości.

  TES

  Niby tak niewiele a może być wszystkim.

Dodaj komentarz