Przyjaciel księżyc

––==≡≡ ◊ ≡≡==––

Blady księżyc wolno krąży po niebie,
rysuje okrąg na szafirowym tle,
spoglądam taką ciemną nocą na niego,
jak dobrze, że on wciąż nie widzi mnie…,

On na nieboskłonie zawieszony,
tak na chwilę, jakby się przypatrzeć chciał,
co się dzieje na tych ziemskich szlakach,
które Stwórca człowiekowi dał.

––––===≡≡ ◊ ≡≡===––––